Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00375
19-4-1962
Samenvatting
2b. Bespreking plan inzake Europese Unie

De vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Zes is bijzonder moeilijk geweest. Luns is door de Duitse delegaties onder druk gezet om in te stemmen met de plannen van De Gualle met het oog op de binnenlandse toestand in Duitsland. De volgende dag bleek dat de Duitse ambassadeur de Belgische minister Spaak een nota had overhandigd waarin gedreigd werd dat mocht Nederland zijn bezwaren handhaven, Duitsland en Italië moeilijker zouden zijn ten aanzien van het Engelse voorstel tot toetreding tot de EEG. Spaak heeft zich af en toe "in bijzonder krasse woorden gericht tegen de Franse politiek". Zijlstra informeert naar de mogelijkheden om Frankrijk tegemoet te komen ten behoeve van het Engelse lidmaatschap. Luns antwoordt dat het voor Nederland van belang is dat Engeland zowel met de EG meedoet, als met de politieke unie. Nederland gaat daarom door met het werken aan de verschillende voorstellen.