Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00384
28-09-1962
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2b. EEG en Engeland

Luns heeft in Engeland met vertegenwoordigers van de Britse regering en de oppositie gesproken. Duidelijk is dat de Britse regering van plan is bij de onderhandelingen over toetreding tot de EEG bijna alles te slikken. Hij waarschuwde de Britten ervoor om niet de onderhandelingen over punten waaromtrent men reeds tot afspraken is gekomen, te heropenen. Verder heeft Luns gezegd dat de sleutel voor de toetreding van Engeland tot de EEG in Bonn ligt, aangezien de Fransen ervoor zullen terugschrikken geïsoleerd de toetreding tegen te houden