Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00394
25-1-1963
Samenvatting
2a. De Europese integratie en Frankrijk

Het is gebleken dat het mogelijk is als de Vijf zonder Frankrijk verder met Engeland gaan onderhandelen. Voor het afbreken van de onderhandelingen is unanimiteit vereist, maar dit geldt ook voor ondertekening van een toetredingsovereenkomst. De BRD heeft De Gaulle erop gewezen dat het afbreken van de onderhandelingen zal leiden tot een vertrouwenscrisis in de EEG. Verder zullen er moeilijkheden met Engeland en vermindering van de steun van Amerika voor de Berlijnse kwestie uit kunnen voortvloeien. Het Nederlandse regeringsbeleid wordt door het gehele parlement in deze ondersteund. De bijeenkomst met de EEG-ministers van Buitenlandse Zaken verliep gemakkelijk: de meest belangrijke punten als de associatieovereenkomst met Afrikaanse landen werd van de agenda afgevoerd. De Pous en Luns wijzen op het gevaar dat de eenheid van de vijf niet bewaard blijft. Het is van belang om - voordat de EEG-machine weer normaal gaat draaien en het verzet tegen Franrkijk gaat verwateren - de andere kant voor voldongen feiten te plaatsen. Besloten wordt om daar bij de vijf op aan te dringen.