Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. De EEG en Frankrijk

Luns doet uitgebreid verslag van de besprekingen te Brussel over de onderhandelingen met Engeland. Hij heeft diverse personen gesproken uit diverse landen, die allen tegen het Franse voorstel zijn om de onderhandelingen af te breken. Richting Frankrijk heeft Luns de procedure van De Gaulle scherp gehekeld en duidelijk gemaakt wat de Fransen op het spel zetten. Tijdens de plenaire overeenkomst heeft Luns gezegd dat de ontwikkelingen voor de Nederlandse regering en het Nederlandse volk een diepe teleurstelling is en aanleiding geeft tot grote bezorgdheid. Heath hield een indrukwekkend betoog. De Quay stelt voor om na te gaan in hoeverre de vijf bereid zijn een band met Engeland aan te gaan, ten aanzien van de ontwikkeling van de EEG heel kalm aan te doen en alles te blokkeren wat ten gunste van Frankrijk zou zijn. Luns is echter niet zo gerust op de mogelijkheid alle vijf mee te krijgen. De Pous schaamt zich over wat er in Brussel heeft afgespeeld. Besloten wordt om een notitie op te stellen voor wat betreft de nabije toekomst. Nederland zal nagaan welke contacten met de vier partners en Engeland kunnen worden gelegd. Gedacht wordt o.a. aan een overeenkomst tussen de vijf en Engeland.