Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. De Europese integratie

Luns ziet de eenheid tussen de Vijf al afbrokkelen. Hij stelt voor om door te gaan met reserves te maken en ernaar te streven dat de verbreding van de kloof met Engeland zoveel mogelijk wordt vermeden. De permanente vertegenwoordiging in Brussel zal een gelijkluidende instructie ontvangen. Wat de associatiekwesties betreft, zal Nederland met nieuwe voorstellen komen.