Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00405
22-03-1963
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2a. Bezoek Franse president

Luns heeft gesproken met De Gaulle en erop gewezen dat het Nederlandse vertrouwen in Frankrijk was ondermijnd doordat een Franse persconferentie had geleid tot een breuk in de onderhandelingen met Engeland. Het Nederlandse standpunt wordt niet ingegeven door pro-Amerikaanse gevoelens maar zijn ingegeven door politieke en economische redenen. De Gaulle verweerde zich door te stellen dat Engeland economisch en politiek niet bereid was volwaardig lid van de EEG te worden. Ook meende hij dat Nederland de Europese Politieke Unie had afgewezen uit angst voor verlies van de nationale identiteit, waarop Luns antwoordde dat de Nederlandse regering de Franse plannen uit een Europees idealisme heeft afgewezen.