Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. Volgende EEG-raadsvergadering

De agenda van de komende EEG-raadsvergadering wordt uitvoerig besproken. Marijnen meent dat door de volle agenda de besprekingen van belangrijke zaken onvoldoende tot hun recht komen. Hij stelt voor dat de betrokken ministers de zaken van de EEG grondig bespreken, die vervolgens in de ministerraad aan de orde kunnen komen. Veldkamp vraagt zich af of het dan niet wenselijk is een raad voor Europese aangelegenheden in te stellen. De Quay vindt het daarvoor echter nog te vroeg.