Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Raad voor Europese aangelegenheden
(Brief van Marijnen, 29-10-1963, nr. 155255)

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van Marijnen om een Raad voor Europese Aangelegenheden in te stellen. Wel is er enige discussie over de omvang en taken van de Raad en over de positie en functie van de Coördinatiecommissie ten opzichte van deze raad. Besloten wordt dat deze dezelfde taken behoudt. Wel wordt besloten dat de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voortaan plaatsvervangend voorzitter van de CoCo zal zijn.
Zie ook