Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00422
21-02-1964
Samenvatting
4. Fusie van de Europese uitvoerende commissies; positie van het Europese parlement
(Brief van Luns, 11-02-1964, nr. 22729 met bijlagen)

Luns deelt mee dat de Kamer het zeer op prijs zou stellen als de regering een dergelijk initiatief neemt. Aangezien men vreest dat de voorstellen in Brussel niet haalbaar zullen zijn, wordt besloten dat als de zaak vastloopt de ministerraad zich opnieuw over dit onderwerp buigt.
Zie ook