Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2b. Fusie Europese commissies; bevoegdheden Europees parlement

Nederland is met zijn voorstellen in Brussel over de omvang van de EC alleen komen te staan. De vraag is of Nederland aan het aantal van 14 moet vasthouden of niet. Wat betreft de uitbreiding van de bevoegdheden van het EP constateert De Block dat alle leden van het EP hierop aandringen, maar dit direct vergeten zodra ze zijn terugkomen in huen eigen parlement. Dit geldt niet voor de Nederlandse parlementariƫrs, die voor uitbreiding van bevoegdheden van het EP zijn. Besloten wordt dat Nederland voorlopig blijft vasthouden aan zijn voorstellen en deze laat vallen als de EEG-raad afwijzend blijft staan. Marijnen zal verder een nota met uitsluitend conclusies over de bevoegdheden van het EP voor de ministerraad opstellen.