Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00428
10-11-1967
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Er is interdepartementaal overleg gevoerd over de gevolgen van de 'minimalistische' beleidslijn in geval van een afwijzing van Engeland. De conclusie luidt dat de voorgestelde beleidslijn in de praktijk niet uitvoerbaar is en/of voor Nederland onaanvaardbare consequenties zou hebben op bepaalde terreinen. Deze conclusie wordt geadstrueerd aan de hand van de volgende onderwerpen: douaneunie; handelspolitiek; internationaal overleg; economische unie; landbouwbeleid; vervoer; kapitaalverkeer; volksgezondheid; sociale harmonisatie; Afrikaanse associatie.