Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2d. Procedure voor behandeling van EEG-zaken

Het blijkt moeilijk om op de hoogte te blijven van alles wat in Europa aan de orde komt. Besloten wordt om kernvragen vroegtijdig te bespreken aan de hand van een nota. De REZ zal bovendien frequenter kunnen vergaderen.