Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00437
10-07-1964
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2c. Bevoegdheden van het Europese parlement

Witteveen stelt voor om aan te sluiten bij het Duitse plan omtrent de vergroting van de bevoegdheden van het EP. De Block wijst erop dat zowel het oorsrponkelijke Nederlandse standpunt als het Duitse voorstel is verworpen. De president van de EEG-ministerraad heeft nu voorgesteld de bevoegdheden van het EP omtrent het budget te verruimen. De ministerraad kan zich hierin verenigen.