Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00439
10-03-1953
Samenvatting
Weitere wirtschaftliche Integration der Mitgliederstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl

Tijdens de bijeenkomst van de Zes ministers van Buitenlandse Zaken op 24/25 februari 1953, kwam ook de vraag m.b.t. verdere economische integratie aan de orde. Als basis voor de discussie diende een nota van de Nederlandse regering van 14 februari 1952, waarin een gemeenschappelijke markt in de vorm van een douaneunie wordt voorgesteld. Het voorstel is in principe interessant, maar de verwerkelijking van de doelen acht men weinig kansrijk. Dit standpunt wordt door Italië en België geheel gedeeld. Het is verder niet uitgesloten dat ook de Nederlandse regering te overtuigen is, gezien de verklaring van Beyen dat de Nederlandse regering haar voorstel beschouwt als een stap in de richting van algemene economische integratie. Moeilijkheden zijn vooral van de kant van Frankrijk te verwachten. Over het Nederlandse voorstel zal de volgende maal in Straatsburg vergaderd worden.