Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00440
02-06-1953
Samenvatting
Deutsch-niederländische Besprechungen zur Vorbereitung der Regierungskonferenz in Rom

Afdelingen IV en II van het Auswärtigen Amts hebben op 29 mei gesproken met Linthorst-Homann en Van de Beugel. Duidelijk is geworden dat tussen de Nederlandse en de Duitse opvatting in grote mate overeenstemming bestaat. Nederland kwam op twee punten de Duitsers tegemoet:
- Nederland beseft dat voor het bereiken van de interne financiële stabiliteit verschillende factoren van belang zijn om een gemeenschappelijk economisch beleid te formuleren;
- Het idee van het volledig afschaffen van de invoerrechten binnen de EG en een gemeenschappelijk invoertarief te hanteren jegens derde landen, heeft Nederland niet laten varen. Tegelijk is dit idee sterk naar de achtergrond gedrongen.
Op een aantal andere punten blijft Nederland bij zijn eerdere ingenomen standpunten.