Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00443
06-03-1953
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Weitere Behandlung des niederländischen Memorandums über wirtschaftliche Integration

Abteilung II en IV zijn het erover eens dat voor de verdere behandeling van de Nederlandse voorstellen het beste is om aan te sluiten bij de gedachte die terug te vinden is in het wetsontwerp van de Europese Politieke Gemeenschap. Deze gedachtegang houdt het midden tussen de eenzijdige en dringende wensen van de Nederlandse regering en de overmatige terughoudende houding van sommige binnenlandse en buitenlandse actoren die het idee van integratie überhaupt niets vinden. Vervolgens wordt er nader ingegaan op enkele specifieke artikelen. Bijgevoegd is een document waarin het Duitse standpunt ten aanzien van de voordracht van Beyen (die beduidend voorzichtiger was dan het Nederlandse memorandum) puntsgewijs aan de orde komt.