Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00447
03-03-1953
Samenvatting
Tagung der Aussenminister in Rom am 24/25. Februar 1953
2. Punkt der Tagesordnung: Prüfung des niederländischen Memorandums zur europäischen wirtschaftlichen Integration

Beyen heeft zijn memorandum toegelicht, waarbij het opviel dat de teneur een stuk gematigder was dan de formuleringen in het regeringsmemorandum. Vervolgens gaat de nota in op de inhoud van het Beyenplan, de reacties van Bidault, Adenauer, De Gasperi en Van Zeeland. Op voorstel van Adenauer werd besloten dat er een expertgroep wordt gevormd die het memorandum gaat bestuderen, waarna in de volgende zitting nader gediscussieerd kan worden over dit memorandum. Aansluitend wordt het standpunt van het Auswärtiges Amt nader uiteengezet.