Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00459
26-05-1953
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Het memorandum van 5 mei 1953 wordt becommentarieerd: men is het eens met het idee van een gemeenschappelijke markt, maar over de manier waarop verschilt men van mening met Nederland. Bovendien blijven de voorstellen van Nederland op tal van punten onvoldoende uitgewerkt.