Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00474
12-08-1955
Actoren
Brief
Samenvatting
De Nederlandse ambassadeur in Bonn heeft gesproken met Erhard over diens standpunten ten aanzien van het Europese integratieproces. In tegenstelling tot Nederland, is Erhard inderdaad geen expliciet voorstander van supranationale organen. Supranationaliteit is voor hem in ieder geval niet inherent aan het begrip van integratie. Het feit dat dit voor Nederland en anderen niet te scheiden begrippen betreft, is wellicht de oorzaak dat omtrent de Duitse houding in deze aangelegenheid nog al eens onduidelijkheid heerst.