Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00477
25-03-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Enkele politieke kanttekeningen bij een eventueel Benelux-initiatief inzake Europese economische integratie

DWS/IE is sterk voor een nieuw initiatief om de Europese economische integratie wederom in het vlak van de praktische politiek te brengen. Het is economisch van belang omdat alleen door het verwezenlijken van een gemeenschappelijke Europese markt op den duur het levenspeil van de Europese volkeren behouden en verbeterd kan worden. Politiek, omdat door een dergelijk initiatief de ontwikkeling kan worden doorbroken die na de verwerping van de EDG geleid heeft tot een voortdurende versterking van nationalistische accenten in de buitenlandse politiek van verschillende Europese mogendheden. Het Plan Beyen is door veel landen ongunstig ontvangen. Dit had ook te maken met het gegeven dat dit plan duidelijk verbonden was aan de EPG. Nu het verwezenlijken van de gemeenschappelijke markt niet meer rechtstreeks gebonden isaan een EPG, zal een nieuw initatief van de Benelux een gunstiger onthaal vinden. Voor de BRD geldt bovendien dat een regeling van de economische aspecten van het Saarvraagstuk wordt vergemakkelijjkt. De Italiaanse reactie laat zich vooralsnog niet voorspellen. Frankrijk zal waarschijnlijk door het initiatief in een moeilijk parket worden geplaatst. Verwacht wordt echter dat de VS druk zal uitoefenen op eventuele aarzelende landen.