Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00478
23-02-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Perspectieven Europese integratie

Het scheppen van een gemeenschappelijke Europese markt onder leiding van een supranationaal gezagsorgaan blijft een politieke en economische noodzaak. De verwezenlijking van deze doelstelling stuit nu echter op ernstige moeilijkheden. De verwerping van de EDG is daarbij een belangrijke factor. Onder de huidige omstandigheden kan niet verwacht worden dat voorshands een nieuw regeringsinitiatief op dit gebied kans op succes zou hebben. Wel dient voortgegaan worden met de bestudering van de problematiek van de Europese integratie en de mogelijke oplossingen.