Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota inzake het Franse standpunt ten aanzien van de institutionele inrichting van de EGKS. Er wordt achtereenvolgens stil gestaan bij:
- De Hoge Autoriteit
- Europese Assemblee
- Raad van Ministers
- Hof van Justititie
Tot slot worden de verhoudingen tussen deze instituties samengevat.