Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota van de DG Economische en Financiële Zaken inzake de ideeën omtrent verregaande economische integratie. De economische situatie van Frankrijk stagneert. Het integratieproces zelf is niet zozeer een probleem, als wel de kiezers die een economisch en sociaal beleid kunnen dicteren dat de 'smalle' belangen dient en het onmogelijk maakt noodzakelijke hervormingen door te voeren. De Franse regering moet daarom het belang van het Europese integratieproces blijven benadrukken.