Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00498
14-3-1961
Samenvatting
No. 532/61. Studiecommissie Europees politiek overleg

DIE gaat in een memorandum aan DGPZ in op drie kwesties:

1.) Uitnodiging van de Zes aan Engeland voor deelneming aan Europees politiek overleg.
De makkelijkste oplossing zou zijn om dezelfde personen te benoemen in de drie instellingen. Dit is echter niet mogelijk, dus is er een wijziging van de bestaande Europese verdragen nodig. Nederland heeft tijdens zijn voorzitterschap gepoogd dit vraagstuk te laten bestuderen, maar daarvan is weinig terecht gekomen vanwege de Duitse en Franse houding. DIE stelt voor dit vraagstuk in behandeling te geven van de studiecommissie.
2.) Versterking en verbetering werkwijze Europese Gemeenschappen
Nederland staat positief tegenover de voorstellen voor wat betreft rechtstreeks algemene verkiezingen voor het Europees Parlement binnen de Zes en het voorstel om het aantal EP-leden uit te breiden. Frankrijk is echter tegen.
3.) Bijeenkomsten Ministers van Onderwijs en Cultuurzaken
Nederland zou akkoord kunnen gaan met bijeenkomsten van de premiers van de EEG-landen voor problemen betrekking hebbend op de Europese verdragen, zij het onder een aantal voorwaarden.