Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00502
03-03-1961
Samenvatting
No. 475/61 Plannen Generaal de Gaulle

DIE heeft gesproken met dhr. Nord van de Europese Beweging en diens visie gevraagd omtrent de Franse voorstellen. Het meest opvallend was dat Nord vond dat Nederland het Franse voorstel moet afwijzen, ook wanneer de Fransen zouden toegeven aan de Nederlandse wens tot versterking van de Gemeenschappen en een uitdrukkelijke uitnodiging aan Engeland om toe te treden tot de Gemeenschappen.