Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00503
08-10-1964
Actoren
Memorandum
Samenvatting
No. 935. Politieke samenwerking Europa.

(LET OP: memorandum is uiteindelijk niet uitgegaan. Zie ook L00504)

Er zijn inmiddels een aantal initiatieven de revue gepasseerd op het gebied van de Europese samenwerking. Het memorandum gaat eerst in op de idee├źn van Spaak en Erhard: deze voldoen niet aan de Nederlandse eis dat samenwerking een open karakter en supranationaal en democratisch moet zijn. Bovendien wordt Engeland niet in de plannen betrokken. Daarom komt DGPZ met een voorstel om met een eigen initiatief te komen. Dit voorstel wordt vervolgens gedetailleerd uitgewerkt. Het EP dient volgens dit initiatief een belangrijke rol te krijgen en dient zich te concentreren op de buitenlandse politiek, zonder dat daarbij de bevoegdheden van de EG en van de NAVO wordt aangetast. Engeland dient nadrukkelijk bij dit proces te worden betrokken.
Zie ook