Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00504
12-10-1964
Samenvatting
No. 939 Europese politieke samenwerking

In opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken is nagegaan welk zinvol initiatief van Nederlandse zijde zou kunnen worden genomen op het gebied van de politieke samenwerking in Europa. Eerst volgt een historische schets van de initiatieven die op dit gebied zijn genomen, zoals die van De Gaulle, Erhard en Spaak. Vervolgens worden de mogelijkheden voor een Nederlands initiatief besproken.
Zie ook