Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00507
09-11-1964
Actoren
Memorandum
Samenvatting
No. 26. Europese politieke samenwerking (Duitse document). Beoordeling plan Erhard

De Rantiz geeft zijn visie weer op het document van Erhard. De Duitse voorstellen zijn echter sterk op Frankrijk gericht. Het begrip supranationaliteit komt niet eenmaal voor, ook al geeft de BRD als einddoel aan te blijven streven naar een federatief politiek en economisch verenigd democratisch Europa. Ook de passage aangaande de toetreding van andere Europese landen is weinig bevredigend.