Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00509
27-10-1959
Samenvatting
No. 1988 Rapport Wigny; in verband met Uw gesprekken met Minister Wigny.

In het memorandum wordt eerst de voorstellen van Wigny kort samengevat. Vervolgens adviseert DIE de minister om zich enthousiast te tonen ten aanzien van de ideeën op institutioneel gebied, de voorstellen die betrekking hebben tot de politieke consultaties en de ideeën voor de samenwerking op cultureel en wetenschappelijk gebied. Verder zou de minister met waardering kunnen spreken over Wigny's ideeën met betrekking tot de EEG en onderontwikkelde landen. Welwillend maar lauw zou de minister zich kunnen betonen ten aanzien van de ideeën over de verhouding tussen de EEG en de andere Europese landen. Bepaald zeer voorzichting zou de reactie moeten zijn ten aanzien van de ideeën van de versnelde uitvoering van de verdragen.

Bijgevoegd is het plan-Wigny.
Thema
Trefwoorden