Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
6. Nota goedkeuring Nederlandsch-Fransch-Belgisch-Luxemburgse Economische Overeenkomst van 20 maart 1945.
Van Kleffens wil de zaak, ondanks dat hij het niet van groot belang vindt, toch in de ministerraad brengen. De overeenkomst moet geratificeerd worden. Probleem is dat niet op ratificatie door het parlement kan worden gewacht. De overeenkomst zal aan de Raad van State worden toegezonden.
Zie ook