Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00004
24-02-1947
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4h. Financieel-economische samenwerking van West-Europese landen.
Lieftinck memoreert dat wijlen Lord Keynes zich een voorstander heeft getoond van financieel-economische samenwerking tussen Engeland, Frankrijk en de Benelux. Van Engelse zijde wordt een initiatief van Nederland verwacht. Deze economische eenheid kan de derde plaats gaan innemen in de wereldhandel. Lieftinck staat sympathiek tegenover dit het Engelse denkbeeld. Wellicht kan de beoogde eenheid later worden uitgebreid met Duitsland. Hij stelt voor dit aan de orde te stellen op de komende bijeenkomst met Belgische ministers.
De Raad besluit het onderwerp op korte termijn aan de hand van een nota van Lieftinck aan de orde te stellen in de REA of ministerraad.