Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4a. Amerikaanse steun aan Europa.
Engeland en Frankrijk hebben over het plan-Marshall doorvergaderd nadat Rusland de conferentie had verlaten. Beide landen willen de Europese landen uitnodigen voor een nadere bijeenkomst. Er zal dan een uitvoerend comité worden gevormd, waaraan ook aan Nederland een plaats is toegewezen. Spaak hecht er waarde aan dat de zetel in het Comité namens de Benelux door hemzelf wordt bezet, terwijl Hirschfeld het economische werk zou kunnen verrichten. Boetzelaer meent dat de Benelux in gesloten verband moet optreden.