Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Hirschfeld brengt verslag uit van de besprekingen over het Marshall --plan. Hij verklaart verder dat Amerika een nauwere economische samenwerking in Europa verwacht. Het Nederlands-Belgische monetaire plan is door de VS goed opgenomen.
Tevens dringt Amerika aan op een tolunie in Europa. De meeste landen hebben zich bereid verklaard aan een studiecommissie hierover mee te werken, uitgezonderd Zweden en Noorwegen die het over een Scandinavische tolunie niet eens zijn.
De Parijse conferentie heeft tot nu toe weinig blijk gegeven bezield te zijn van een werkelijk verlangen naar economische samenwerking in Europa. Algemeen werd in Parijs verdere samenwerking van de 16 landen noodzakelijk geoordeeld, bijv. in de vorm van een permantente vertegenwoordiging in Washington van de leden van het uitvoerend comité.