Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00010
20-10-1947
Samenvatting
4h. Onafhankelijke Liga voor Europese Samenwerking (later ELES, red.).
Door Kerstens is aan minister Van Boetzelaer medegedeeld dat de minister-president zijn goedkeuring heeft gehecht aan een conferentie van de liga in het komend voorjaar. Beel merkt op dat hij in beginsel niet afwijzend is, maar hij heeft Kerstens verzocht om concretere voorstellen aan de minister van Buitenlandse Zaken voor te leggen. Het ligt in de bedoeling om 250 mensen uit te nodigen, waaronder Churchill en Herriot. Door dit laatste wordt afgeweken de bij de oprichting gedane mededeling, dat de organisatie zich niet met politiek zou inlaten.