Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00013
02-02-1948
Samenvatting
4.1 Conferentie der Benelux-landen in Luxemburg, 29-31 januari 1948.
Een klein comité heeft zich bezig gehouden met het opstellen van een verklaring n.a.v. de rede van Bevin. Deze brengt tot uitdrukking dat de Benelux-landen hier sympathiek tegenover staan. De landen zien een verdrag echter niet los van de besprekingen over de toekomst van Duitsland. Er zijn berichten dat Engeland en Frankrijk een voorstel aan de Benelux-landen nu uitwerken.
Verder werden Benelux-aangelegenheden besproken.