Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. West-Europese Unie.
Van Boetzelaer en Beel hebben gisteren een onderhoud gehad met hun collega's van België en Luxemburg. Men was het eens over het gezamenlijk optrekken bij de onderhandelingen met Frankrijk en Engeland, evenals bij andere onderhandelingen. Ook is gesproken over een ontwerp-verdrag. De Benelux-landen voelen weinig voor bilaterale verdragen à la Duinkerken. Zij wensen een multilateraal verdrag. Frankrijk dat hiervoor aanvankelijk weinig voelde is door de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije omgegaan.
Drees meent dat men zich geen illusie moet maken dat het pact een oorlog zou kunnen voorkomen. Wel is het van groot belang dat getoond wordt dat het de West-Europese landen ernst is om zich eensgezind tegen het communisme te weren. Beel en Fiévez achten een verbetering van de economische toestand van groot belang om het communisme tegen te gaan.