Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00018
15-03-1948
Samenvatting
4.2 Tekst van een concept-verdrag betreffende de Westerse Unie.
Het ontwerp-verdrag dat is rondgezonden, wijkt geheel af van het Verdrag van Duinkerken. Op verzoek van de Fransen wordt in de tekst nog wel gesproken over Duitsland. Voorts wordt economische samenwerking in algemene zin opgevat, waarbij het alle gebieden van de verslagsluitende mogendheden omvat.
Beel stelt voor om steun te verlenen aan het Belgische denkbeeld om direct na inwerkingtreding tot instelling van een consultatieve raad over te gaan. Ook verwacht hij dat spoedig de toetreding van andere landen aan de orde zal zijn, bijv. Van Italië. Ook blijft het mogelijk dat de VS zelf willen toetreden.
Zie ook