Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.1. Wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag, ondertekend te Brussel op 17 maart 1948.
Gesproken wordt o.m. over de consequenties voor Nederlands-Indië. Nederland heeft echter bedongen om het oorspronkelijke Engelse en Franse denkbeeld om de bijstand ook tot de overzeese gebiedsdelen uit te breiden, niet in het verdrag op te nemen.
Van Boetzelaer deelt mee dat na de ondertekening minister Bevin erop heeft aangedrongen dat het verdrag zo spoedig mogelijk in werking treedt. Er is besloten tot de instelling van een conseil consultatif en er wordt gedacht aan een vast bureau.