Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.2. Ontwerp-overeenkomst in Parijs opgesteld m.b.t. de Europese organisatie van het ERP.
Art. 2. Minister Van Boetzelaer wil weten of de zinsnede "whether in their metropolitan or overseas territories" moet worden gehandhaafd. Götzen meent dat dit in ieder geval dient te geschieden. Jonkman, die wel meent dat er verwezen moet worden naar overzeese gebiedsdelen, acht de redactie niet gelukkig, omdat zij wederom enigszins de oude koloniale stijl inhoudt. Ondanks deze bezwaren besluit men de Nederlandse delegatie op te dragen het handhaven van deze zinsnede te bevorderen.
In Art 15 en 16 wordt voorgesteld, dat de chairman van de Council ook chairman van de Executive Committee zal zijn. Dit wordt vooral door de Engelsen verdedigd, omdat zij deze post willen vervullen. Beel wil vasthouden aan het Benelux-standpunt dat dit niet aanvaardbaar is.