Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00025
19-04-1948
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4c West-Europese Unie.
Op zaterdag 17 april werd in Parijs gesproken over de verdere opbouw van de West-Europese Unie. Er is besloten tot de instelling van een Consultatieve Raad, waarin de vijf ministers van Buitenlandse Zaken zitting zullen hebben. Voorts komt er een permanent orgaan van de Consultatieve Raad in Londen, dat zal zijn samengesteld uit de ambassadeurs. De secretaris-generaal zal waarschijnlijk een Nederlander worden. Tenslotte wordt er een permanente militaire commissie ingesteld.
Het 5-mogendhedenverdrag zal in de loop van deze week in de Tweede Kamer worden behandeld. In het voorlopig verslag worden een aantal denkbeelden naar voren gebracht over eventueel in te stellen unie-organen. Beel wil hierover nog niet met de Kamer in discussie treden.