Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00026
26-04-1948
Samenvatting
4.2. West-Europese Unie.
Zaterdag j.l. heeft in Londen de eerste bijeenkomst van de ambassadeurs plaatsgevonden. Eerder vond een bijeenkomst plaats van de financiële experts. Hun taak was het opstellen van een agenda van de te houden bijeenkomst van de ministers van Financiën. De Engelsen brachten o.m. de samenwerking tijdens de Marshall-periode en de onderlinge steunverlening ter sprake. Het grootste financiële probleem is welke regeling met België, dat crediteur is van zowel Engeland, Frankrijk als Nederland zou kunnen worden getroffen m.b.t. zijn saldi uit de betalingsbalans.