Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.8. West-Europese Unie.
A. De conferentie van ministers van Financiën te Brussel (29 en 30 april) is nog tot weinig conclusies gekomen. Besloten is een aantal vragen door experts te laten bestuderen.
B. De besprekingen van de ministers van Oorlog te Londen (30 april) hadden een bevredigend verloop. Afgesproken is dat de ministers alleen zullen bijeenkomen voor de belangrijkste zaken. Voor het regelmatig contact is generaal Doorman aangewezen.
C. Contact op economisch gebied. De Belgen voelen voor een economische commissie der vijf landen. De Engelsen schijnen er niet voor geporteerd te zijn. Zij zien op economisch gebied meer een taak voor de 16 landen. Van den Brink meent dat indien het ons ernst is met de samenwerking van de vijf landen, het economisch terrein niet braak kan blijven liggen. De Raad besluit het Belgische standpunt te ondersteunen.
Zie ook