Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. West-Europese Unie.
1. Van Amerikaanse zijde wordt aandrang uitgeoefend om Italië in de WEU op te nemen. Van Boetzelaer is geneigd, wanneer tot uitbreiding moet worden overgegaan, de Scandinavische landen de voorkeur te geven. Drees meent dat we in deze een afwachtende houding kunnen aannemen. We moeten niet reeds nu op uitbreiding aandringen. Beel is het hiermee eens. Indien echter de andere leden toetreding van Italië gewenst achten, zullen we ons daar niet tegen moeten verzetten. We zouden er wel op kunnen wijzen dat ook de Scandinavische landen in aanmerking komen. De Raad is het hiermee eens.
2. De Raad kan zich verenigen met een tekst voor een "scheme for mutual assistance during the period of the ERP", zoals deze is vastgesteld door de ministers van Financiën op 29 en 30 april te Brussel.
3. Minister Fiévez brengt verslag uit van de bijeenkomst van de defensieministers te Londen (30/4). Besloten is dat de ministers slechts zullen bijeenkomen voor de behandeling van de belangrijkste vraagstukken. Het dagelijks werk wordt gedaan door een permanent militair orgaan. Het Engelse aanbod om voor de personeelsvoorziening van het secretariaat te zorgen is niet aanvaard. Besloten is dat daarin één officier per land zal worden opgenomen; de leiding zal in handen zijn van de Engelsen. De taak van het permanente orgaan zal zijn het voorbereiden en uitvoeren van plannen in algemene zin en het verstrekken van inlichtingen.
Zie ook