Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00030
24-05-1948
Samenvatting
4.1. Ontwerp van wet houdende goedkeuring van het op 16 april 1948 ondertekend verdrag nopens Europese Economische Samenwerking.
Jonkman vraagt of de Overzeese gebiedsdelen hierover reeds gehoord zijn. Van Boetzelaer antwoordt dat dit niet het geval is. Besloten wordt het inwinnen van advies bij de Raad van State en het horen van de overzeese gebiedsdelen gelijktijdig te doen plaatsvinden.
Zie ook