Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.1. Economic Recovery Program.
A.s. vrijdag wordt het voorlopig verslag verwacht van het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag van 16-4-1948 tot goedkeuring van het verdrag nopens het Europese Economische Samenwerking. Lieftinck en Van den Brink zullen samen het memorie van antwoord kunnen opstellen. Er is bericht binnengekomen dat de regering van Curaçao niet aan het verdrag wil meewerken. Beel betreurt dit, maar meent dat de goedkeuring van het verdrag moet doorgaan. Staatsrechtelijk is de Nederlandse regering hiertoe bevoegd. Götzen zal de zaak nog eens uiteenzetten aan de Curaçaose regering.
Zie ook