Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.3. Instelling van een Europese assemblée.
Stikker heeft op 20 augustus een aantekening rondgezonden over de instelling van een Europese assemblée. Spreker staat gereserveerd tegenover dit denkbeeld. Wellicht is het het beste hierover eerst in Benelux-verband te spreken.
Van Schaik vraagt zich af of we ons serieus moeten bezighouden met dit utopische denkbeeld.
Ook Drees ziet in het voorstel weinig practisch nut. De samenwerking tussen Europese landen moet groeien. Zij kan niet geforceerd worden door plannen als dit. Hij is wel van mening dat Nederland het voorstel niet geheel terzijde kan leggen. "Spelbreker mogen wij niet worden".
Van Maarseveen vraagt zich af of het niet gewenst zou zijn dat er ook vertegenwoordigers van de regeringen aan de vergadering zouden deelnemen. Besloten wordt om contact op te nemen met de Benelux.