Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00039
08-03-1949
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
De conferentie van de Consultatieve Raad van de OEES heeft de Indonesische Kwestie er niet eenvoudiger op gemaakt. De Amerikaanse regering wil voor de defensie van Europa $ 1200 mln beschikbaar stellen. Voor Nederland bevat dit de bepaling, dat de VS geen wapentuig zal zenden zolang het Indonesische vraagstuk niet is opgelost. Stikker heeft toen een voorbehoud gemaakt t.a.v. de vraag of Nederland dan wel zal meedoen. In een nota aan Schuman heeft Stikker medegedeeld dat dit in strijd is met het beginsel van onderlinge hulp uit het Pact van Brussel. Onder deze omstandigheden zal Nederland moeten overwegen of het wel mee zal doen aan het Atlantisch Pact. Er wordt bij de vier andere landen op aangedrongen de VS te bewegen de bepaling in te trekken. Nederland is alleen bereid aan de conferentie van de vijf mogendheden te Londen mee te doen indien hierover vooraf een bevredigende mededeling kan worden gedaan. Door deze ontwikkeling beginnen ook de andere landen te vrezen voor het totstandkomen van het Atlantisch Pact.
Zie ook