Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Maatregelen ter effectuering van Nederlandse deelneming aan het West-Europese militaire pact.
Deze bespreking gaat over de Nederlandse militaire uitwerking van de verplichtingen voortvloeiend uit het Pact van Brussel. Dit a.d.h.v. een nota van de ministers van Oorlog en Marine (a.i) van 29-3.