Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00043
11-04-1949
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
17a. Verslag van de conferentie der ministers van Defensie van de Westelijke Unie te 's-Gravenhage.
Onder meer werd gesproken over de opbouw van de strijdkrachten van de WU, waarbij bleek dat Belgiƫ en Frankrijk in het bijzonder belangstelling hebben voor de Engelse plannen.
Besloten is verslag uit te brengen aan de Consultatieve Raad. Bij de bespreking van het algemene defensieplan bleek o.m. dat de Fransen minder afkerig worden t.a.v. het betrekken van West-Duitsland bij de defensie.