Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00045
02-05-1949
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
6a. Vijfmogendhedenverdrag.
Stikker brengt in herinnering dat hij bij de Nederlandse eis van 'equality of treatment' bij verlening van hulp aan de West-Europese landen op grond van het Noord-Atlantisch Pact Engeland sterk heeft gesteund. Thans blijkt dat het Foreign Office t.a.v. de levering van vliegtuigen dezelfde discriminatie als de VS zou willen maken. Spreker acht dit punt van zoveel belang dat hij dit tijdens zijn verblijf in Londen (i.v.m. Raad van Europa) wil bespreken. De minister-president stelt voor daarbij het standpunt in te nemen, dat men in dat geval niet kan verwachten, dat Nederland zich aan de afspraken gebonden acht. Aldus besloten.